ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


สถานที่ติดต่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

เวลาทำการ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 042-019503 โทรสาร.042-019504
อีเมล์ : saraban_๐๖๔๓๑๐๒@dla.go.th
เว็บไซต์ : www.prabathnasing.go.th

ฟอร์มติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ...

แบบฟอร์มการติดต่อ...

File size is too big!