แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ
"องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
"

qr code eservice haisoklocal 01(ท่านสามารถสแกน QR-CODE เพื่อเข้ากรอกแบบฟอร์มหรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ⇓)
⇒ กรอกแบบฟอร์มแบบแนบไฟล์รูปภาพ(คลิ๊ก)


 

คำอธิบาย : ท่านสามารถกรอบแบบฟอร์มเพื่อขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
2.พิมพ์แจ้งสถานที่...แจ้งขอรับการสนับสนุนซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ(สถานที่)
3.เลือกวันที่แจ้ง...วันที่ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดหรือท่านได้พบเห็นไฟฟ้าชำรุดในวันที่?
4.เลือกรูปภาพประกอบ...แนบรูปภาพไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด
4.กดส่ง...เพื่อส่งแบบฟอร์มแจ้ง