เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดโครงการจัดงานของดีอำเภอรัตนวาปีและสับประรดฉ่ำหวานอำเภอรัตนวาปี