อบต.พระบาทนาสิงห์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย - บึงกาฬ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567