วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567